Peyronie – Penis Eğriliği Tedavisi

Peyronie hastalığı peniste sertleşme sorunu yapan önemli hastalıklardan biridir. Farklı yaş gruplarında görülmekle birlikte cinsel aktif yaş dönemlerinde orta ve ileri yaş gruplarında daha sık görülmektedir. Peniste yapısal bir bozukluk ve anatomik bir defekt meydana gelir. Çoğunlukla penis tunikasında sert ele gelen plaklar ve sonrasında peniste eğrilikler ile görülen hastalıktır.

Penis eğriliği hastalığı hangi yaşlarda görülür? 

Hastalık sıklıkla 40-60 yaş grubu aralığında görülmekte olup hiçbir tedavi almaksızın hastalığın kendiliğinden düzelebildiği vakalar da bildirilmektedir.  Buna karşın cinsel aktif daha erken yaşlarda ya da daha geç yaşlarda da görülmektedir.

 

Peyronie (eğri penis) hastalığı tedavisi nasıldır?

Hastalık belirtilerinin başladığı süre tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde oldukça önemlidir. Beraberinde hasta şikayetleri de dikkate alınmaktadır. Özellikle ağrı ile seyreden durumlarda daha dikkatli ve ağrı azaltmaya yönelik tedavi planlanmaktadır.

Hastalığın erken dönemlerinde ilaçlarla tedavi yapılırken daha ileri evrelerinde özellikle peniste şekil bozukluğu yapan durumlarda (penis eğriliğinde) cerrahi tedavi seçeneği gündeme gelmektedir.

Hastalık belirtilerinin başladığı ilk 1 yıllık süreç içerisinde çoğunlukla ağızdan alınan ilaç tedavilerle hastalık kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.

Peyronie hastalığında ilaçla tedavisi ve tedavi yöntemleri nasıldır?

  1. Ağızdan alınarak kullanılan ilaçlar:

E vitamini, Kolşisin, POT**BA ve Nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar kullanılmaktadır.

  1. Peyronie Plağı içerisine enjekte edilen ilaçlar: 

Bu ilaçlar ile sertliğin eritilmesi amaçlanmaktadır. Bu maksatla çok farklı gruptaki ilaçlar kullanılmaktadır. Ver**pamil isimli ilaç ile ilgili oldukça fazla sayıda bilimsel literatür bulunmakta ve hastaların önemli bir bölümünde plak içerisine sıkıldığı zaman plağı eritici etki gösterdiği bildirilmektedir. Son zamanlarda Cl. Difficile isimli mikroorganizmanın toksininden elde edilen eritici bazı ilaçların da etkili olduğuna dair çeşitli bildirimler mevcuttur.

Peyronie hastalığının cerrahi tedavisi nasıldır?

  1. Penisteki eğriliğini düzeltmeye yönelik cerrahiler:

Peniste şekil bozukluğuna bağlı olarak oluşan kısalık, eğrilik ya da çeşitli deformiteleri gidermeye yönelik pek çok cerrahi teknik tanımlanmış ve başarı ile uygulanmaktadır.

  1. Penil Protez:

Peyronie ile birlikte sertleşme bozukluğu ileri derecede olan hastalarda hem eğriliği düzeltmek hem de sertliği sağlamak maksadı ile penil protezler uygulanmaktadır.