Ses estetiği

Ses estetiği, genel olarak sesinden hoşnut olmayan, kalıcı ses kısıklığı problemi olan, perde bozukluğu veya farklı ses bozukluklarına sahip bireylerin istedikleri sese sahip olması için başvurduğu cerrahi bir işlemdir. Çeşitli hormonal durumlar ve ses telleri etrafında bulunan nodüller bireyin sesinde bir takım değişikliklere yol açabilir. Bu ses değişiklikleri bireyin ruhsal durumunu olumsuz etkileyerek toplumdan soyutlanmasına sebep olabilir. Bu gibi durumlarda birey ses estetiği ile sesini daha uyumlu ve estetik bir hale getirebilir.

Ses inceltme ameliyatı genellikle lokal anestezi ile boyun orta kısmından girilerek veya ağız içinden yapılmaktadır.

Ses inceltme ameliyatında en yaygın teknik tip 4 tiroplasti işlemidir. Gırtlaktaki 2 büyük kıkırdak birbirine yaklaştırılır ve ses telleri uzatılarak ses inceltilir. İşlem sırasında hem doktor hem hasta hastanın sesini duyar ve sesin istenilen yeterlilikte inceldiğine birlikte karar verilir.

Ayrıca günümüzde giderek yaygınlaşan wendler tiroplasti ve lazer inceltme (lava) adlı iki teknik daha bulunmaktadır. Wendler tiroplastide ses tellerinin ön 1/3 lük kısımları birbirlerine dikilerek ses tellerinin kısaltılırken, lava’da lazerle ses telinin kütlesi azaltılır ve sesin inceltilmesi sağlanır.

Ses inceltme ameliyatı sonrasında hastanede kalınmaz ve ağrılı bir ameliyat değildir. Tiroplastiden sonra ses bir hafta istirahat ettirilir. Bu dönemde ses terapisinden de fayda görülür.

Ses kalınlaştırma ameliyatında farklı teknikler olmakla birlikte en yaygın olanı tip 3 tiroplasti tekniğidir. Ameliyat ağız içinden ve boyundan yapılabilmekte olup, genellikle lokal anestezi altında uygulanır. Tirod kıkırdak küçültülerek ses telleri gevşetilir ve ses kalınlaştırılır. Hasta uyanık olduğundan ses kalınlığı hastanın isteği doğrultusunda ayarlanır.

Günümüzde yaygınlaşmakta olan iki diğer teknik; relaksasyon tiroplasti ve baklava tiroplastidir. Lokal anestezi altında ve benzer bir kesi ile yapılırlar.

Ses kalınlaştırma ameliyatı sonrasında hastanede kalınmaz ve ağrılı bir ameliyat değildir. Ameliyat sonrası bir hafta ses istirahat ettirilir.