Penis Büyütme Ameliyatı (Uzatma ve Kalınlaştırma)

Uzun yıllardan beri penis pek çok insan toplumlarında ve bu insanların yaşadıkları kültürlerde iktidarın sembolü olmuştur. Bu nedenle penis işlevinde oluşan herhangi bir sorun iktidarsızlık olarak anılmıştır.

Temel olarak baktığımızda normal penis aşağıdaki işlevleri yapmaktadır:

 1. Cinsel birliktelik
 2. Spermlerin taşınmasına yardımcı olarak üreme
 3. İdrar kanalını da içinde barındırdığı için işeme
 4. Erkek cinsiyet algısı ve psikolojik etki

Penisin yukarıda yer alan kabaca 4 etkiyi gerçekleştirebilmesi için yeterli boyutta ve normal fizyolojik çalışma sınırları içerisinde olması gerekmektedir.

Penis büyütme yöntemleri nelerdir? Penis büyütme ameliyatı nasıl yapılır?

Penis büyütme amacı ile çok çeşitli teknikler ve ameliyatlar tanımlanmıştır. Tüm bu tanımlamalar çerçevesinde esas olanın hasta beklentisinin net olarak ameliyat öncesi ortaya konulması gerekliliğidir. Hangi yöntemin, kime uygulanacağını hekim tecrübe ve birikimi ile belirleyecektir. Bu yöntemler başlıklar halinde aşağıda sıralanmaktadır:

 • Ereksiyona yardımcı cihazlar
 • Traksiyon tedavileri
 • Otolog yağ enjeksiyonları
 • Sıvı enjektabl silikonlar (microdroplet)
 • Hyalüronik asit enjeksiyonları
 • Polymethyl-methacrylate enjeksiyonları
 • Dermal yağ grefti
 • Porcine dermal asellüler matrix grefti
 • Asellüler kollajen matrix grefti
 • Subkutan silikon implantları

Tüm bu yöntemler arasında hasta ve partner memnuniyet oranları %30-90 aralığında bildirilmiştir. Yukarıda ismi yer alan yöntemlerin tamamı tıbbi literatürden elde edilmiştir. Bu yöntemler bilimsel olarak etkinliği bildirilmiş uygulamalardır. Hangi yöntemin seçileceği ve nasıl bir işlem gerekliliği hasta ve cerrah ile kararlaştırılmaktadır.