Boyun Gerdirme Estetiği

Boyun germe ameliyatı boyun bölgesindeki kırışıklık, sarkma ve gevşemenin düzeltilmesi amacıyla, çene altında gıdı bölgesini de içerisine alan tüm boyun derisi ve deri altındaki yağ ve kas dokularının gerdirildiği, fazla dokuların çıkarıldığı cerrahi bir işlemdir. Boyun germe ameliyatı tek başına yapılabildiği gibi ihtiyaç halinde yüz germe, blefaroplasti, yüze yağ enjeksiyonu, botox ve dolgu uygulamaları ile birlikte kombine edilebilmektedir. Bu sayede daha başarılı sonuçlar elde edebilmek mümkündür. Genetik faktörler, yerçekimi, çevre koşulları, sigara, sık kilo alıp verme, yaş ve stres gibi çeşitli faktörlerin etkisiyle yüz ve boyunda genç ve sağlıklı görüntü zamanla kaybolmakta, sonuçta deri ve derialtı yumuşak dokularda sarkma, elastikiyet ve hacim kaybı ve kırışıklıklarda belirginleşme ortaya çıkmaktadır.

Boyun germe ameliyatı tek bir ameliyat değil, bir ameliyatlar grubunun ortak adıdır. Boyun estetiğinde hangi tekniğin hangi hasta için uygun olduğuna muayene esnasında hekim ve hasta birlikte karar verirler.

Yüz germe yoluyla boyun germe

Yüz germe yoluyla yapılan boyun germe ameliyatı boyun estetiğinin en sık gerçekleştirilen operasyonudur. Bu ameliyat yüz germe ameliyatı ile eş zamanlı olarak yapılır. Yüz germe ameliyatının kulak önü ve kulak arkasındaki kesiler kullanılarak, yandan orta hatta doğru boyuna ulaşılır. Boyun derisi platysma kasından ayrıştırılır. Platysma kasındaki gevşeklikler “korse” tekniği olarak adlandırılan dikiş teknikleri ile sıkılaştırılır. Sonrasında boyun derisi yana doğru gerilir ve deri fazlası kulak arkasından atılır. Bu ameliyat tekniği boyundaki deri fazlalığından, boyun derisi sarkmasından kurtulmanın en etkili ve “az izli” yoludur. Bu teknik sadece yüz germe yoluyla yapılabileceği için boyunda deri fazlası olan hastaların yüz germe ameliyatı esnasında boyun germeyi de isteyip istemediklerine çok iyi karar vermeleri gerekmektedir. Aksi takdirde ileride fikir değiştirip boyun germe ameliyatını da olmak istediğinizde yüz germe ameliyat izlerinin tekrarlanmasının gerekeceğini ve ameliyat maliyetinin artacağını bilmelisiniz.

Çene altı yoluyla boyun germe

Bu yaklaşımda çene altından 3-4 cm’lik bir kesi yapılır. Bu kesi yoluyla çene altındaki derialtı ve kas altı yağ dokusu eksiltilebilir. Platysma kası deriden ayrılır. Platysma kası dikiş teknikleri ile şekillendirilebilir. Özetle deri altındaki kas ve yağ dokularını şekillendirmeye yönelik bir işlemdir. İşlemden sonra boyun derisinin yeni boyun konturuna adapte olması beklenir. Bu teknik genç hastalarda özellikle de genç erkeklerde uygundur. Derinin gevşek ve sarkık olduğu, ileri yaş grubundaki hastalarda bu teknik uygun değildir. Deri fazlası atılmadığı için boyun derisinde katlantılar, kırışıklıklar, bantlar ve istenmeyen şekil değişiklikleri gözlenebilir. Çene altı yoluyla boyun germe yaptığımız erkek hastalarda çoğu zaman boyundan eksiltilen yağ dokusunun oluşturduğu hacim eksikliğini dengelemek amacıyla çene ucuna bir protez koymayı tercih ediyoruz.

Derin plan boyun germe

Derin plan boyun germe ameliyatı derin plan yüz germe ameliyatının boyuna uzanması olarak düşünülebilir. Derin plan yüz germe esnasında yüzün smas katmanı altında ilerleriz. Bu ayrıştırma düzlemini boyuna doğru takip ettiğimiz zaman boyundaki platysma kasının altında ilerlemiş oluruz. Yüz germe ameliyatında smas katmanını yukarı doğru astığımız zaman bu çekme gücü platysma kası sayesinde boyuna iletilir ve boyun/çene altı adeta bir hamak gibi gerilir. Bu teknik yüz yaşlanmasının erken döneminde yer alan, boyunda deri altı yağ dokusu nispeten ince olan, boyun bantları belirgin, deri yüzey yaşlanması kısıtlı ve deri gevşekliği az olan 40-50 yaş arası bireyler için uygundur.

Derin boyun yapılarını şekillendiren boyun germe

Boyun germe ameliyatı esnasında boyundaki derin kas yapılarındaki büyümeler, çene altı tükrük bezlerindeki büyüme ve sarkmalar, platysma kası altındaki yağ büyümeleri, boyun açısını belirleyen hyoid kemik problemleri düzeltilebilir. Derin boyun yapılarında sorun olan hastalarda bu sorunların düzeltilmemesi boyun germe ameliyat sonuçlarının eksik kalmasına yol açacaktır. Ancak derin boyun yapılarının şekillendirilmesi daha kapsamlı bir cerrahi ve ileri düzey bir ameliyat tecrübesi gerektirir ve de komplikasyonlar açısından klasik ameliyat yaklaşımlarından daha risklidir.

Açık orta hat boyun germe

Boyun derisi sarkmasının ileri seviyede olduğu, ileri yaş grubundaki hastalarda kullanılan bir tekniktir. Boyun orta hattından deri kesilerek çıkartılır ve dışarıdan bakıldığında görünen dikey bir kesi isi kalır. Boyun deri fazlasının, boyun deri sarkmasının klasik tekniklerle düzeltilemeyecek ölçüde olduğu durumlarda nadiren kullanılır.