Dil Tümörü Ameliyatı

Dil kanseri oral (ağızla ilgili) kanserler içinde yer almaktadır. Tıpkı diğer kanser türlerinde olduğu gibi hücrelerin kontrolden çıkarak çoğalmasıyla meydana gelir. Dil kanseri diğer baş boyun kanserlerine göre ön tarafta ve açık bölgede bulunduğu için daha kolay teşhis edilebilen bir kanser türüdür.

Erken dönemde hastanın şikayetleri ile hekime başvurması üzerine standart inspeksiyon olarak geçen gözle muayene yapılır. Bu bölgede kanserden şüphelenilmesi durumunda, her kanserde olduğu gibi hastalığın yayılma durumu araştırılır.

Dil kanseri genellikle dil yüzeyini kaplayan ince, düz hücreler olan skuamöz hücrelerde gelişir. Dil kanseri, dilin üzerinde yaralar, aftlar veya beyaz beneklerin oluşmasıyla kendini belli eder. İlk bakıldığında basit bir yara gibi görünse de uzun süre geçmeyen durumlarda kansere çevirebilir.

Dil kanserinin evreleri nedir?

Bilimsel olarak yaklaştığımızda, bu kanser türünün farklı yaklaşımları vardır. Dil kanseri tanısı öncelikle şüpheyle konur. Hekim hastada, geçmeyen bir dil yarası, şişliği, hareket kısıtlılığı gördüğünde, akla dil kanseri gelebilir. Şüphede kalındığındaysa, ilk yapılacak işlem o hastalıklı bölgeden parça almaktır. Alınan parça patoloji uzmanlarınca incelenir ve ardından da tanı konur. Tanı konması ilk aşamada dilde kanserli bir dokunun varlığını ortaya koyacaktır. Ancak bu yeterli değildir, kanserden söz etmeye başlandığında, dildeki kanserin yaygınlığını, boyun dokularına yayılıp yayılmadığını ve uzak dokularda yayılım olup olmadığını da anlamak gerekir. Dil kanserinin boyutlarına göre yayılımı da önemlidir.

DİL KANSERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ NASILDIR?

Dil kanseri için tedavi seçenekleri; hastanın genel sağlık durumu, tümörün türüne ve evresine bağlı olarak değişir. Erken teşhis, dil kanserlerinde sağ kalım ve hayat konforu açısından çok önemlidir.

Küçük dil kanserleri için, tümörün cerrahi olarak çıkarılması genellikle gereken tek tedavi şeklidir. Bununla birlikte tümörün evresi ve radyolojik inceleme sonuçlarına göre boyun diseksiyonu, etkilenen veya etkilenme olasılığı yüksek olan boyun lenf düğümlerinin cerrahi olarak çıkarılması gerekebilir.

Radyoterapi genellikle kemoterapi ile birlikte veya ameliyattan önce/sonra kanser hücrelerinin çoğalmasını durdurmak için kullanılır.