Karaciğer Nakli Ameliyatı

karaciğer nakli, bir kadavradan veya canlı bir donörden yapılabilir. Çoğu karaciğer nakli siroz nedeniyle yapılır. Karaciğer nakli doğru zamanda başarılı bir operasyonla yapıldığında başarı oranı oldukça yüksektir. Karaciğer nakli, karaciğeri yeterince çalışmayan ve organ nakline ihtiyaç duyan hastalar; Bir kadavradan veya beyin ölümü gerçekleşmiş canlı bir donörden alınan karaciğerin nakledilmesidir. Son dönem karaciğer yetmezliği veya akut karaciğer yetmezliği durumlarında hayat kurtarıcı bir tedavi olan karaciğer nakli genel cerrahi birimleri tarafından yapılmaktadır. Kronik karaciğer yetmezliği ve bu durumun en yaygın nedeni olan sirozun yanı sıra bazı kalıtsal ve metabolik hastalıkların tedavisi için de karaciğer nakli gerekebilir. Ameliyatı gerçekleştirmek için hastanın kötü işleyen karaciğerinin tamamen çıkarılması gerekir. Karaciğerin hastanın durumuna uygun olan kısmı (sağ veya sol lob) ağırlık vericiden alınır ve nakledilir. Canlı vericiden yapılan nakillerde karaciğer kendini yenileyebildiğinden, karaciğer naklinden sonra donörün başarısızlığı olmaz. Genel cerrahi birimlerinin yaptığı ameliyatlar arasında en komplike ve yorucu ameliyat türlerinden biridir. Bu nedenle tam donanımlı hastanelerde bu konuda uzmanlaşmış bir nakil ekibi tarafından gerçekleştirilmelidir. Sadece bir operasyon olmayan karaciğer nakli; Ekim öncesi ve sonrası çeşitli tedaviler ve titiz önlemler gerektirebilen ve takibin de çok önemli olduğu hassas bir süreci içerir.