Kulak Burun Boğaz

Kulak Burun Boğaz

Halk arasında Kulak Burun Boğaz (KBB) olarak bilinen “Otorinolarengoloji” bölümü; baş, boyun, kulak, burun ve boğazda meydana gelen rahatsızlıkların teşhisi ve tedavisi konusunda uzmanlaşan bir sağlık alanıdır. Baş ağrısı, kronik nezle, sinüzitler, boğaz ağrısı, kulak çınlaması, akıntı, iltihap ve horlama gibi temel hastalıklar dışında baş ve boyun bölgesinde kitle tespiti, tiroid ve paratiroid hastalıkları ve tümörleri, tükürük bezi hastalıkları ve tümörleri, baş boyun tümörleri (gırtlak, geniz, ağız içi, sinüs ve kafatabanı tümörleri gibi…) burun  estetiği ve yüze yönelik estetik girişimler, işitme kayıplarının ve kulak zarının  tedavisi ve cerrahi müdahale gerektiren her türlü işlem, kulak burun boğaz biriminin alanına girmektedir. Bununla beraber bademcik ve geniz eti gibi genellikle çocuklarda görülen ve kulak burun boğaz biriminin alanına giren özel hastalıklar da tedavi kapsamında yer almaktadır.

Kulak burun boğaz birimine her yaş grubundan kişiler başvurabilmektedir. KBB uzmanları tarafından hastanın şikayetleri dinlendikten sonra tanı konulabilmesi için öncelikle detaylı muayene ve endoskopik değerlendirme ile birlikte bir dizi test ve analizler uygulanır. Yapılan testler sonucunda hastalığın ciddiyetine göre tedavi yöntemi belirlenir. Tedavi doğrudan kulak burun boğaz birimi uzmanları tarafından gerçekleştirildiği gibi, hastalığın seyrine göre farklı alanlardaki uzmanların görüşlerinden de faydalanılmaktadır. KBB uzmanı aynı anda baş ve boyun bölgesinde bulunan otoloji (kulak hastalıkları), rinoloji (burun hastalıkları ve alerjik hastalıklar), baş boyun kanser cerrahisi, KBB enfeksiyon hastalıkları, yüz estetik cerrahisi, larengoloji (ses ve gırtlak hastalıkları) ve sese yönelik cerrahilere de hakimdir.
Dolayısıyla, KBB tıpta teknolojiyi en çok kullanan dalların başında gelir.

·        Mikroskobik ve endoskopik cerrahiler,
·        Robotik cerrahiler,
·        Navigasyon eşliğinde endoskopik cerrahiler,
·        Koklear implant-biyonik kulak
·        İşitme cihazları ve kulak çınlaması
·        Beyin sapı işitme değerlendirilmesi
·        Bilgisayarlı ses analizi
·        Baş dönmesi denge bozukluğu tedavisi
·        Tükürük bezi hastalıları teşhis ve tedavisi
·        Tükürük bezi mikroendeskopisi cerrahi tedavisi
·        Sinir moniterizasyonu ve duyusal testler gibi birçok geniş alan KBB uzmanları tarafından yüksek teknoloji kullanılarak uygulana bilmektedir.