Dil Tümörü Cerrahisi

Dil kanseri ağız (ağız) kanserlerinden biridir. Diğer kanser türlerinde olduğu gibi hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucu ortaya çıkar. Dil kanseri diğer baş boyun kanserlerine göre ön ve açık bölgede bulunması nedeniyle daha kolay teşhis edilebilen bir kanser türüdür.

İlk dönemde hastanın şikayeti ile doktora başvurması halinde standart muayene adı verilen görsel muayene yapılır. Bu bölgede kanserden şüpheleniliyorsa her kanserde olduğu gibi hastalığın yayılımı araştırılır.

Dil kanseri genellikle dilin yüzeyini kaplayan ince, düz hücreler olan skuamöz hücrelerde gelişir. Dil kanseri dilde yaralar, yaralar veya beyaz lekeler olarak kendini gösterir. İlk bakışta basit bir yara gibi görünse de uzun süre geçmeyen durumlarda kansere dönüşebilmektedir.

Dil kanserinin evreleri nelerdir?

Bilimsel olarak yaklaştığımızda bu kanser türüne farklı yaklaşımlar söz konusudur. Dil kanserinin tanısı öncelikle şüpheyle konulur. Doktor hastada kalıcı dil ağrısı, şişlik ve hareket kısıtlılığı gördüğünde akıllara dil kanseri gelebilir. Eğer şüpheniz varsa ilk yapmanız gereken o hastalıklı bölgeden bir parça almaktır. Alınan parça patologlar tarafından incelendikten sonra tanı konur. Teşhis ilk aşamada dilde kanserli dokunun varlığını ortaya çıkaracaktır. Ancak bu yeterli değildir: Kanser söz konusu olduğunda dildeki kanserin boyutunu, boyun dokularına yayılıp yayılmadığını, uzak dokulara yayılıp yayılmadığını anlamak gerekir. Dil kanserinin büyüklüğüne göre yayılması da önemlidir.

DİL KANSERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ NASILDIR?

Dil Kanseri Tedavi Seçenekleri Hastanın genel sağlık durumu tümörün tipine ve evresine göre değişmektedir. Dil tümörlerinde erken tanı, hayatta kalma ve yaşam konforu açısından çok önemlidir.

Dildeki küçük tümörler için genellikle tümörün cerrahi olarak çıkarılması gereken tek tedavidir. Ancak kanserin evresine ve radyolojik inceleme sonuçlarına bağlı olarak boyun diseksiyonu, etkilenmiş veya etkilenmiş olması muhtemel boyundaki lenf bezlerinin cerrahi olarak çıkarılması gerekebilir.

Radyasyon tedavisi sıklıkla kemoterapinin yanında veya kanser hücrelerinin çoğalmasını durdurmak için ameliyattan önce/sonra kullanılır.