Kornea ve Göz Nakli Ameliyatı

Kornea Nakli (Keratoplasti)

Gözün en dış kısmında yer alan ışığı odaklama ve gözü koruma görevine sahip saydam yapıya verilen isimdir. Göze gelen ışınlar ilk olarak korneadan geçtikten sonra retina tabakasına ulaşarak görme sağlanır. Bu nedenle korneanın saydamlığı görmede çok önemlidir. Halk arasında göz nakli olarak bilinen kornea nakli ameliyatı aslında gözün çeşitli hastalıklar sonucu şeffaflığı bozulmuş olan kornea tabakasının sağlıklı verici (donör) korneayla değiştirilmesidir.

Korneanın saydamlığı birçok hastalık tarafından bozulabilir. Mikrobik veya genetik hastalıklar, kornea yaralanmaları, katarakt ameliyatı sonrası düzelmeyen kornea ödemi gibi nedenler kornea saydamlığını bozabilir, hasta net göremez

Keratokonus ise hastalığın ileri dönemlerinde korneanın şeklini, saydamlığını ve görmeyi bozarak kornea nakli ameliyatı gerektirebilir. Sağlıklı kornea tabakasının nakli ile görme tekrar kazanılabilir. Kornea hastalığına bağlı oluşan ağrı, rahatsızlık hissi gibi belirtiler kornea nakli sonrası düzelir.

Ameliyat lokal veya genel anesteziyle yapılabilir.

Şeffaflığını yitirmiş ya da şekli bozulmuş problemli kornea dokusu tam kat olarak özel aletlerle çıkarılır, yerine sağlıklı donör (verici) korneadan aynı büyüklükte bir doku hazırlanarak mikroskop altında hastaya nakledilir ve çok ince iplikler yardımıyla göze yerleştirilir. Verici kornea, alıcı korneaya 16-20 adet tek tek ipliklerle veya tek bir devamlı dikişle veya her iki yöntem birlikte kullanılarak dikilir. Ameliyatın süresi yaklaşık 45 dakikadır. Aynı anda yapılacak başka girişimler varsa ameliyat süresi uzayabilir.

 • Hastalar 1. gün 1. hafta ve 1. ay ve daha sonra aylık kontrollerle takip edilir.
  • Tedavide antibiyotikli ve kortizonlu damlalar kullanılır.
  • Gözü koruyucu bir şeffaf kapak ameliyat sonrası kullanılır.
  • Birkaç hafta batma sulanma gibi şikayetler olabilir.
  • Gözü yaralanma ve travmalardan korumak için dikkatli davranmak önerilir.
  • Hastaların özellikle bir yıllık süreci yakından takip edilir ve verilen ilaç tedavisini düzgün uygulamaları önemlidir.